Quy định về xác nhận đặt phòng

QUY ĐỊNH VỀ XÁC NHẬN ĐẶT PHÒNG

Sau khi Quý khách thanh toán thành công, Hoang Kim Travel sẽ gửi xác nhận qua email mà quý khách cung cấp trong quá trình đặt dịch vụ. Tất cả thông tin về du khách cần phải được cung cấp một cách chính xác tại thời điểm đăng ký. Mọi yêu cầu sửa đổi/bổ sung cần phải được gửi qua email đến Hoang Kim Travel và có thể dẫn tới phát sinh các chi phí khác cho Quý khách liên quan tới việc sửa đổi/bổ sung thông tin. 

Hoang Kim Travel không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra nếu Quý khách không nhận hoặc đọc kỹ xác nhận của Quý khách. Trong trường hợp Quý khách chưa nhận được phiếu thanh toán, Quý khách cần phải thông báo ngay cho Hoang Kim Travel ít nhất 24 giờ trước ngày cung cấp dịch vụ ấn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *